K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 

 
 
  PROSJEKTER

  LIKESTILLINGSMIDLER FRA NORDISK MINISTERRÅD TILDELT KVINNER I SKOGBRUKET
Kvinner i Skogbruket er en av syv som i år mottar prosjektmidler fra Nordisk likestillingsfond. Dette er midler som ligger inn under Nordisk ministerråd. I år har Norge formannskapet og fokus dette året settes på likestilling i arbeidslivet. Det godkjente forprosjektet vårt har tema: "En likestilt og mangfoldig skognæring. I prosjektet samarbeider vi med KUN i Norge, Spillkråkan i Sverige og Skògræktin på Island. 
 
 
KVINNELIGE SKOGEIERE - EN VIKTIG RESSURS I DET GRØNNE SKIFTET (2017-2019)
 
Hovedmålet med det treårige prosjektet "Kvinnelige skogeier - en viktig ressurs i det grønne skiftet" er å øke engasjementet for, og aktiviteten i skogen hos kvinnelige skogeiere. Dette skal gjøres gjennom å skolere kvinnene ved å arrangere møter/kurs med fokus på skogens muligheter og ressurser.
 
Vi har gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant våre egne medlemmer som viser at det er et behov for kurs/møter for kvinnelige skogeiere i regi av Kvinner i Skogbruket. For å nå flest mulig kvinnelige skogeiere vil vi trykke og distribuere to informasjonshefter utarbeidet av organisasjonen. I tillegg ønsker vi å utarbeide en nettbasert guide som beskriver de ulike organisasjonene innen skogbruket og deres tilknytning til hverandre. Dette kan være et nyttig verktøy for skogeiere av begge kjønn.

  
KVINNER I SKOGBRUKET - SKOGENS AMBASSADØRER (2014 - 2016)

Hovedmålet med det treårige prosjektet «Kvinner i skogbruket – skogens ambassadører» var å øke forståelsen og kompetansen for skogbruket hos det norske folk. Dette gjorde vi gjennom informasjonsstunt i utvalgte storbyer tilsvarende arrangementet foran Stortinget 8. mars 2013. 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

   
 
  
 
 
 SKOGPLANTING I SENEGAL

Kvinner i Skogbruket har siden 2008 hatt et samarbeid med NaCuHeal-Senegal. Nature, culture and health (NaCuHeal) ble startet av Solveig Korum Manga og Mohamed Manga, der naturdelen består av skogplanting og hagebruk, kulturdelen består av håndarbeid og helsedelen involverer en optiker som hjelper folk med synsproblemer. Kvinner i Skogbruket ønsket å bidra i skogplantingen, og har derfor siden den gang bidratt med organisering og søknader om midler til planteprosjektene. 

Senegal ligger vest i Afrika, der utfordringer for miljøet er store på grunn av avskoging, ørkenspredning og jordforringelse. Senegal har 2 500 tresorter mot Norge sine 16, og har med andre ord en svært variert natur. Denne er dessverre utsatt, og årlig forsvinner 400 000 dekar skog på grunn av brann, kullproduksjon og tømmerdrift i Senegal. Dette ønsker NaCuHeal-Senegal og Kvinner i Skogbruk å gjøre noe med gjennom planting av ny skog og holdningsskapende arbeid blant lokalbefolkningen. 

 

  

   


 

 
PLANTEAKTIVITET I SENEGAL
 
2009: 2 000 trær
2011: 6 336 trær
2012: 14 398 trær

RAPPORTER

2009: HER

2010: HER

2011: HER

2012: HER

Mohammed Manga

Mohamed Manga har vært vår pådriver og kontaktperson i Senegal-prosjektet siden oppstarten. Han bidrar til gjennomføringen av plantingen, samt den organisatoriske delen i Senegal. I et fransk-språklig land med kulturelle forskjeller fra Norge, er det godt å ha en kontaktperson med god kjennskap til både Norge og Senegal.

 
    
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb