K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 
 OM KVINNER I SKOGBRUKET
 
Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid. Den ble stiftet i 1986 og er åpen for alle med interesse for skogbruk, men retter seg spesielt mot kvinner. Organisasjonen er landsomfattende, og baserer sin virksomhet på ideelt arbeid. 
 
Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Antall medlemmer er ca 350 og omfatter blant andre: skogeiere, odelsjenter, skogsarbeidere, studenter, skoleelever, ansatte innenfor skogbruk både offentlig og privat og kvinner som er glad i skog.

 
 
   
 MEDLEMSORGANISASJONER 2017
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
         
 
       
         
 
 
 
 
 
 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
POSTBOKS 788 STOA
4809 ARENDAL
92 83 14 87 
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb